سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی طاهری – کارشناس ارشد GIS شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

چکیده:

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با اهداف تسهیل درجمع آوری، ذخیره سازیبازیابی داده های مکانی و توصیفی، به اشتراک گذاشتن این داده ها در بین کاربران مختلف، پاسخگویی به پرسش ها و نیازهای روز مره در ارتباط با داده های مکانی که به سختی و با صرف هزینه های زیاد قابل انجام است و در نهایت مدیریت کاربری ها و خدمات عمومی راه اندازی شد. به همین منظور، پس ازمدلسازیمفهومی سیستم اطلاعات مکانی و انتخاب نرم افزار ARC GIS با دیجیتایز نمودن نقشه های ۵۹ شهرک و ناحیه صنعتی موجود در استان پایگاه داده مکانی ایجادگردید و پس از ژئورفرنس نمودن مختصات جغرافیایی کلیه نقشه های شهرک ها و نواحی صنعتی در سیستم پروژکسیون UTM توسط نقاط برداشتی GPS تریمبل مدل GIS Ready , ProXH نمودن آنها، در قالب بیش از ۳۵۰ لایه اطلاعاتی وارد محیط GIS گردید. در مرحله بعد جهت گردآوری و بروز رسانی اطلاعات توصیفیبه ترتیب اقدام به آمارگیری از شهرکهای صنعتی و بازبینی مجدد پرونده های واحدهای صنعتی شد و با وارد نمودن این اطلاعات در پایگاه داده SQL Server 2000 و ایجاد ارتباط بوسیله کدی خاص به لایه مربوطه در محیط GIS و به اشتراک گذاشتن آنها بین کاربران مختلف شرکت با تعریف سطح دسترسی و گردش کار مناسب، سیستمGIS در شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان راه اندازی گردید.