سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ملیحه طالبی زاده – شرکت برق منطقه ای تهران- کارشناس مسئول آمار و اطلاعات

چکیده:

اندیشمندان و نظریه پردازان علوم اقتصادی و مدیریت، عوامل متعددی را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ضروری دانسته اند که از جمله مهمترین آنها اصلاح و بهبود فرهنگ کار و بهره وری است. در کشورهای صنعتی پیشرفته و حتی در کشورهای رو به توسعه، برنامه ریزی علمی به عنوان فرایندی جامع و سازمان یافته در جهت تجهیز و تلفیق کلیه امکانات مادی و غیر مادی و به عنوان ابزاری موثر در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی، از دیرباز مورد نظر بوده است.