سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خسرو حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

رودخانه مردابرود که از ارتفاعات ۲۰۰ تا ۱۷۰۰ متری سرچشمه می گیرد پس از عبور از چند روستا وشهر آستارا به دریای خزر می ریزد. این رودخانه دارای دو شاخه اصلی می باشد که در داخل شهر در نزدیکی پل احمد به یکدیگر متصل می گردند.شاخه سمت چپ خواجه کری و شاخه سمت راست تله خان نام دارد که پس از اتصال تشکیل رودخانه مردابرود را می دهند. در شاخه سمت راست به سبب پست بودن زمین حاشیه رودخانه ، نسبت به افزایش رقوم سطح آب حساس می باشند. ناحیه مجاور این شاخه به هنگامسیل و یا طغیان دریا مستغرق می گردد.
جهت مدل سازی جریان ازنرم افزار HecRas و نرم افزارهای GIS کمک گرفته شده است. برای مدل سازی از عکسهای هوایی، نقشه های توپوگرافی با مقیاس های مختلف و نقشه های تهیه شده از رودخانه استفاده شده است.
نتایج تحلیل جریان حاکی از تاثیر فرآب تا فاصله سه کیلومتر در بالادست محل اتصال رودخانه ها به هنگام وقوع سیل است. در راستای حل مشکل و ساماندهی رودخانه گزینه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.