سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصور ابوالقاسمی – دکترای سازه های آبی – موسسه تحقیقات آب
جلال عطاری – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق
حمید سنگین آبادی – کارشناس موسسه تحقیقات آب

چکیده:

در ساماندهی رودخانه در محل آبگیرهای ثقلی ، لازم است که اصلاح مسیر و نیز انتخاب سازه های تثبیتی با هدف آبگیری صورت پذیرد و سپس نسبت به کنترل فرسایش سواحل اقدام گردد . تامین شرایط مناسب جهت آبگیـری، نوع سازۀ مورد نیاز در ساماندهی را تحت تاثیر قرار میدهد . غالبا استفاده از یک نوع سازه ، تمامی اهداف ساماندهی را تامین ننموده و لازم است که در این مکانها ترکیبی از ساز ه ها مورد استفاده قرار گیرد . در این مقاله، سـاماندهی رودخانه های حوضه کندوز در محل آبگیرهای ثقلی مطالعه شده است . نتایج نشان داد که با اسـتفاده از ترکیبـی از دایک با پوشش سنگی و آبشکن، علاوه بر تثبیت رودخانه امکان آبگیری آسانتر نیز فراهم می گردد .