سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر گهرپور – عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه ملایر

چکیده:

جل مسائل و مشکلات حمل و نقل شهری، نظیر غالب مسائل و مشکلات اجتماعی، مستلزم مطالعه و برنامه ریزی اصولی و مداوم است. یکی از مهمترین مواردی که امروزه بمنظور کاهش معضلات ترافیکی در شهرها از طریق مدیریت ترافیک نسبت به آنها اقدام می شود اولویت دادن به ترابری عمومی جهت جابجایی مسافر در شهرهاست. با توجه به اینکه میزان قابل توجهی از سفرهای درون شهری شهری همدان توسط سیستم تاکسیرانی صورت می گیرد، پرداختن به مشکلات این سیستم و شناسایی نقاط قوت و ضعف و تلاش جهت رفع مشکلات آن، علاوه بر بهره مندی بیشتر مردم گامی موثر در کاهش مشکلات حملو نقل و خدمات شهری بشمار می رود. همچنین در طرح های ساماندهی ترافیک شهری به مسائل و مشکلات سیستم تاکسیرانی پرداخته نمی شود، لذا به منظور همگام شدن سیستم تاکسیرانی با سیستم حمل و نقل عمومی تعریف شده در طرح های ساماندهی ترافیکی، مطالعه این سیستم بصورت اصولی ضرورت دارد. در این مطالعه ضمن بررسی مشکلات خطوط تاکسی رانی شهر همدان، به مشکلات زیرساختی این سیستم و همچنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی رانندگان تاکسی نیز پرداخته شده است. از مهمترین قسمتهای این مطالعه بیان مشکلات روشهای قیمت گذاری سنتی و ارائه مدل قیمت گذاری جدیدی در شهر همدان می باشد که اکنون به صورت علمی مورد استفاده قرار گرفته و مورد استفبال مردم و رانندگان تاکسی تا حد زیادی واقع شده است. تجهیزات ناوگان تاکسی رانی و نیازسنجی آن برای سالهای آتی از مهمترین مباحثی است که در این مقاله بررسی شده اند. مطالعه مسائل و مشکلات ایستگاهها و بیان ضوابط قرارگیری ایستگاههای تاکسی به خصوص در مناطق مرکزی و پر تردد شهر از دیگر قسمتهای مطالعه را تشکیل می دهند. در انتها نیز با توجه به مطالبات شهروندان و نواقص سیستم موجود جهت بهره برداری هرچه مناسب تر پیشنهاداتی عنوان شده تا ضمن افزایش سطح خدمات، منافع عامه مردم، تاکسی رانان و نظرات مدیران سیستم تامین گردد.