سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
امیر امینی – کارشناس ارشد حمل و نقل

چکیده:

مزایای حمل و نقل ریلی در مقایسه با روشهای دیگر حمل و نقل موجب شده است که امروزه بسیاری از دولتها و کشورها نسبت به توسعه این بخش توجه خاص داشته باشند. در کشور ما، ایران،حمل و نقل ریلی به مشکلات بسیاری مواجه است و به علت همین مشکلات هم نتوانسته است سهم خود را در حمل و نقل بار و مسافر به اندازة قابل توجه ارتقاء دهد. از آنجا که تصورمیشود ساماندهی مجدد حمل و نقل ریلی م یتواند در افزایش سهم این بخش در حمل و نقل کالا و مسافر نقش مهم داشته باشد، در این مقاله سعی شده با بررسی ویژگیهای حمل و نقل ریلی در ایران و در نظر گرفتن سیاستهای اعلام شده در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین ملاحظه ساماندهی مجدد حمل و نقل ریلی در بعضی از کشورهای جهان، به لزوم ساماندهی حمل و نقل ریلی در کشور پرداخته و در پایان هم با استفاده از تجربیات جهان به مهمترین عواملی که در این زمینه لازم است مورد توجه قرار داد اشاره شود.