سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عابدی طورانی – کارشناس ارشد عمران – هیدرولیک
علیرضا حجی آبادی – کارشناس ارشد مهندسی آب، مهندسین مشاور دزآب

چکیده:

رودخانه مهرانه رود یکی از سرشاخه های رودخانه اجی چای (تلخه رود) و جزئی از حوضه آبریز دریاچه ارومیه محسوب می گردد. وسعت حوضه آبریز آن تا محل تلاقی با رودخانه آجی چای ۴۷۱کیلومتر مربع و طول رودخانه ۵۴ کیلومتر می باشد.
رودخانه مهرانه رود از دو شاخه قوری چای و لیقوان چای همچنین تعدادی مسیل به نامهای زرنق، چوان، شادباد علیا، شادباد مشایخ و … تشکیل شده است. حوزه آبریز تمامی مسییل ها و رودخانه ها به صورت موازی یکدیگر و زمان تمرکز آنان در محل ورود به شهر تقریبا یکسان است. بدین سبب حین وقوع سیستم باران زا روی کل حوزه آبریز، امکان تشدید وقوع سیلاب نیز وجود دارد.
رودخانه مهرانه رود و قوری چای در بخشی از طول مسیر خود به ترتیب ۲۳ و ۷ کیلومتر در محدوده شهری تبریز جریان داشته و از طرفی اقامات متعددی از قبیل احداث پلهای پیاده رو، ماشین رو، عبور مترو از رودخانه، احداث خطوط لوله فاضلاب و از همه مهمتر مستحدثات با کاربری های مختلف در حاشیه رودخانه و بعضا تصرف اراضی بستر و حریم در قالب خاکریزی، ریختن نخاله و زباله و … موجبات ایراد و خسارت جانی و مالی درحین وقوع سیل را فراهم ساخته است.
بدین لحاظ بررسی و پیشنهاد طرحهای مرتبط با کنترل سیلاب در حوزه آبریز و ساماندهی رودخانه با هدف حفاظت و ایمنی در برابر سیلاب با دوره برگشتهای مختلف ضمن توجه به اصول معماری و زیباسازی محدوده شهری و بررسی اثرات سازه هایمختلف در طول مسیر رودخانه مطرح می باشد.