سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد نادری – دانشجوی مقطع کارشناسی عمران دانشگاه آزاد مشهد
محمد جلایر – دانشجوی مقطع کارشناسی عمران دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

سیستم جمع آوری ، ذخیره سازی و استفاده از آب حاصل از بارش، سامانه ی گردآوری آب باران نام دارد که می تواند با استفاده از دانش و فناوری نوین به عنوان یکی از راه های تهیه ی آب مورد بهره برداری قرار گیرد.
چگونگی ابزار وسایل و مهارت های لازم برای بهره برداری از چنین سامانه ای به شرایط اقلیمی (میزان بارش)، میزان تقاضای آب ،نحوه ی مصرف آب (کاربری) و شرایط صنعتی و اقتصادی محل اجرای طرح و در مجموع به شرایط بومی بستگی دارد. بنابراین مطابقت با شرایط بومی منطقه ای اجرای طرح از ضروریات اصلی طرح یک سامانه ی گردآوری آب باران است.
در این مقاله تلاش شده است تا به ارائه اصول، شیوه ها و ابزار متداول برای چنین سامانه ای پرداخته شود و از این مسیر به ارائهالگویی برای سامانه بومی گردآوری آب باران بپردازیم.