سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کورش محمدی – استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه تربیت مدرس
محمدباقر نحوی – کارشناس ارشد وعضو هیئت مدیره، شرکت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
محسن ناصحی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین

چکیده:

حجم زیاد اطلاعات موجود در شبکه ها، گستردگی آنها، و مشکلات عمده اجتماعی موجود در محدوده آنها از جمله عواملی است که استفاده از ابزای قوی و جامع همچون GIS رادر بهره برداری از شبکه ها الزامی میکند. با استفاده از این ابزار می توان کلیه اطلاعات جمع آوری شده شبکه را مدیریت نموده و تحلیل های پیچیده و حجیم را در فرصتی کوتاه انجام داد. شبکه آبیاری مارون در خوزستان با مساحت تقریبی ۱۳۵۰۰ هکتار و با راندمان آبیاری متوسط ۲۰ درصد، برای این تحقیق انتخاب گردیده است. در طی ۲ سال گذشته، اطلاعات بسیاری از جمله نقشه کاداستر، کاربری اراضی، نقشه خاک، تراز سطح آب زیرزمینی و بطور کلی شناسنامه فنی شبکه تهیه شده است. همچنین اندازه گیری های آب مصرفی در مزارع نمونه انتخابی، تعیین راندمانها در این مزارع و سایر اطلاعات مرتبط، حجم زیادی از آمار و جزئیات را در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد که تنها ابزار مناسب برای مدیریت این دادهها و استفاده بهینه از آنها، سامانه اطلاعات جغرافیائی و بانک اطلاعاتی مرتبط با آن میباشد. هدف این مقاله ارائه دستاوردهای استفاده از این سامانه در مدیریت و نگهداری شبکه آبیاری مارون بوده و قابلیت ها و محدودیتهای آن بررسی می گردد.