سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
شاهرخ پارسا – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
مهرداد قطره سامانی – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب
بیژن برجیان – کارشناس ارشد هواشناسی استان چ و ب

چکیده:

وضع جوی در یک لحظه ویا یک فاصله زمانی معین را در هر نقطه یا منطقه کره زمین وضع هوا گویند . وضع هوا بیانگر مجموعه مقادیر عناصر هواشناسی نظیر دما ، رطوبت ، فشار هوا ، باد ، ابر ، بارندگی و مه و پدیده های وابسته به تراکم بخار آب نظیر مه و رعد وبرق و کولاک برف ، طوفان وغیره می باشد . نقشه های سینوپتیکی یا نقشه های وضع هوا ، نقشه های جغرافیایی هستند که ارقام و علائم قراردادی نتایج دید بانیهای همزمان ایستگاههای سطح زمین و جو بالا بر آنها منتقل می شود و وضع هوا را در این نقاط مشخص می کند . هواشناسی سینوپتیکی دانشی است که قانونمندی فرآیندهای جوی و تغییرات آنرا به منظور پیش بینی وضع هوا مطالعه می نماید معمولاً فاکتورهای موثر بر اقلیم یک منطقه به دو دسته عوامل اصلی و فرعی تقسیم می شوند. عوامل اصلی سازنده اقلیم یک منطقه شامل ارتفاع, عرض جغرافیایی دوری و نزدیکی به منابع آبها, توده های هوا و سیستم های هواشناسی است و عوامل فرعی مشتمل برتاکید پوشش گیاهی و مرتفعی, فعالیتهای کشاورزی صنعتی و معدنی و برخی دیگر از عوامل موثر بر اقلیم آن منطقه است.