سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نادر نادرپژوه – کارشناس ارشد مهندسى و مدیریت ساخت، دانشکده ى عمران دانشگاه علم و صنع
عباس افشار – استاد دانشکده ى عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلیرضا میرمحمد صادقی – استادیار دانشکده ى صنایع دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در این مقاله یک سامانه ى پشتیبان تصمیم گیرى ترکیبى فازى که براى تصمیم گیرى در شرایط عدم قطعیت طراحى گشته، به منظور بکارگیرى در مرحله ى ارزیابى در مهندسى ارزش پیشنهاد گردیده است. این روش تصمیم گیرى چند معیاره، در شرایطى توصیه شده است که اهداف در تضاد بوده و اطلاعات کامل، قطعى و دقیقى در مورد گزینه ها در دسترس نمی باشد. به عنوان نمونه می توان به معیارهاى هزینه و کیفیت در مهندسی ارزش اشاره نمود. بدین ترتیب با بکارگیرى این روش در مهندسى ارزش و با در نظر گرفتن این نکته که مهندسی ارزش اغلب در مراحل ابتدایى پروژه که اطلاعات دقیق و قطعى نمی باشد، بکار گرفته مى شود؛ شرایط تصمیم گیرى بیش از پیش به واقعیت نزدیک گشته و ضمن ایجاد سهولت در اتخاذ تصمیم، دقت تصمیم گیرى بیشتر می گردد. علاوه بر این، مدل پیشنهادى برخلاف پیچیدگى ظاهرى، بسیار کارا و ساده بوده و با اصل سهولت مورد نظر در مهندسى ارزش در تضاد نمى باشد.