سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران آرین – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی
محسن پورکرمانی – گروه زمین شناسی – دانشگاه شهید بهشتی
منوچهر قریشی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
محمدرضا قاسمی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

گسل های واقع در شمال شهرستان سمنان و سرخه، دارای وضعیت و کارکرد ویژه ای می باشند و در این مقاله سعی شده تا بر اساس مطالعات ساختاری، ابتدا به طور مجزا معرفی شوند و سپس با عنوان سامانه گسلی شمال سمنان – سرخه با درازای تجمعی ۷۰ کیلومتری مطرح گردیند. زیرا افزون بر دارا بودن اختصاصات ساحترای مشابه ، سبب رانده شدن حاشبهخ جنوبی البرز مرکزی بر روی حاشبه شمالی ایران مرکزی شده اند. سرانجام گستره شمالی شهرستان سمنان بر اساس کارکرد سامانه گسلی یاد شده در بالا و گسل آبیک – فیروزکوه – شاهرود به سه حوضه متفاوت شمالی (البرز) ، میانی (حد واسط) و جنوبی (ایران مرکزی) تفکیک گردیده است.