مقاله سامانه گسل امتداد لغز بيدهند (جنوب قم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: سامانه گسل امتداد لغز بيدهند (جنوب قم)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ساختاري
مقاله سامانه گسل امتداد لغز بيدهند
مقاله پهنه ماگمايي اروميه-دختر
مقاله جنوب قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ندري روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بحرودي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه گسل امتداد لغز بيدهند با راستاي شمال شمال باختر-جنوب جنوب خاور، مجموعه سنگ هاي آتشفشاني و نهشته هاي رسوبي سنوزوييک را در پهنه اروميه-دختر در جنوب شهر قم بريده است. شواهد ساختاري مطالعه شده در اين سامانه نشان مي دهد که اين گسل، سازوکار امتداد لغز راست  بردارد و مقدار جابه جايي افقي در امتداد آن با جابه جا کردن نهشته هاي ائوسن، دست کم به ۱۶ کيلومتر مي رسد. داده هاي ساختاري مشخص مي کند که پايانه هاي فشاري و کششي در لنگه باختري به طور گسترده تشکيل شده و ساختارهاي قرينه آنها در بخش خاوري مشاهده نمي شود. اين موضوع حرکت لنگه باختري در برابر لنگه خاوري را در امتداد گسل بازگو مي کند که سبب ايجاد گسل هاي معکوس و رانده شده (تراستي) به همراه چين خوردگي در پايانه فشاري و نفوذ سيل هاي (Sills) گابروديوريتي در پايانه کششي شده است. در پايانه فشاري شمال باختري و در محل هاي پله شدگي پوششي در امتداد گسل (Releasing zones) در بخش مياني با ادامه جابه جايي در امتداد گسل بيدهند فضاي کششي محلي ايجاد شده و توده هاي نفوذي سينيتي و گرانيتي با سن جوان تر (ميوسن) در آن نفوذ کرده اند. حضور نهشته هاي آذر آواري ميوسن در موقعيت پايانه فشاري جنوب خاوري و رانده شدن سيل هاي گابروديوريتي چين خورده در منطقه کششي پايانه جنوب باختري گسل نشان دهنده تغيير شکل بعدي در اين منطقه است.