سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آذر گندم زاده – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان ،
محمود سلطان الکتابی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان ، گروه پژوهشی اپتیک کوانتو
علیرضا خورسندی – گروه فیزیک ، دانشکده علوم ، دانشگاه اصفهان ، گروه پژوهشی اپتیک کوانتو

چکیده:

در این مقاله به برپایی حسگر شیمیایی تار نوری بر اساس بازتاب سنجی نوری در حوزه ی زمان به منظور ردیابی مواد هیدروکربنی با ضریب شکستهای گوناگون پرداخته ایم . با استفاده از این حسگر می توان مواد هیدروکربنی را در طول تار به صورت توزیع یافته آشکار سازی و ردیابی کرد . در این پژوهش حسگر را برای مواد هیدروکربنی گوناگون نظیر تری کلرومتان . دی کلرومتان . تولوئن . آنیلین . بنزیل الکل . دی متیل سولفکسید . تری کلرواتین و ۱ و۲ دی کلروبنزنبر حسب ضریب شکست نسبت به قطبیت مواد زینه بندی کرده ایم