مقاله سانترومر: بررسي ويژگي ها و نقش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۶ منتشر شده است.
نام: سانترومر: بررسي ويژگي ها و نقش ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سانترومر
مقاله کروماتين حاوي CenH3،هتروکروماتين
مقاله کينتوکور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصيح مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: معالي اميري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سانترومر ناحيه اي خاص بر روي كروموزوم است كه جدا شدن كروماتيدهاي خواهري در جريان تقسيم سلولي را هدايت و تنظيم مي كند. هويت سانترومر به صورت غير ژنتيكي و با آرايش منحصر بفردي از كروماتين و همچنين با حضور پروتئين اختصاصي سانترومر٬CenH3٬ تعيين مي شود كه فرم تغيير كرده اي ازهيستون معمول كروموزوم٬H3٬ بوده و جايگزين اين هيستون در سانترومر مي شود. سانترومر در ناحيه كروماتيني حفاظت شده اي قرار گرفته و شامل دو بخش كروماتين حاوي CenH3 در مركز و ناحيه هتروكروماتيني احاطه كننده آنست. كروماتين حاوي CenH3 مسوول شكل گيري در حالي كه هتروكروماتين ناحيه پري سانتريك مسوول اتصال كروماتيدهاي خواهري است. اتصال سانترومر به رشته هاي دوك توسط ساختاري سه لايه و متشكل از اجزاء پروتئيني زياد شكل مي گيرد. بسياري از پروتئين هاي در بين گونه هاي مختلف يوكاريوتي حفاظت شده اند كه نشان مي دهد كه بزرگ تر عالي كه به چندين ميكروتوبول متصل مي شوند از تكرار زير واحدهاي ساختاري ثابت٬ معادل با كينتوكور ساده مخمر تشكيل شده اند. در اين مقاله بطور مختصر با خواص اين قسمت از ژنوم آشنا مي شويم.