سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

رها خرازی محمدوندی آذر – دانشجوی دکترای تخصصی ارتباطات، پژوهشگر و مدرس علوم و ارتباطات و رسانه

چکیده:

در صورتی که عملکرد برون سازمانی روابط عمومی را، انعکاش اطلاعات به افکار عمومی و رسانه ها و ایجاد ارتباطات متعامل با آنها بدانیم، این مفهوم سایبر دیپلماسی که بر مبنای فلسفه دیپلماسی آشکار با عموم افکار در سطح جهان مواجه است و در فضای رسانه ها جریان می یابد؛ نزدیکی انکار ناپذیری پیدا می کند.
صفت عمومی در سایبر دیپلماسی گسترده ای جهان دارد. به این معنا که گستره افکار عمومی در ارتباط با دستگاه دیپلماسی، گستره جهانی داشته و مخاطبان جهانی را شامل می شود. به عبارت دیگر نقطه اصلی تلاقی مفهوم روابط عمومی با دیپلماسی آشکار این است که در این دیپلماسی افکار عمومی مردمان کشور یا کشورهای دیگر مورد هدف و مخاطب سیاست گذاری دستگاه سیسات خارجی و دیپلماسی هستند.
در طول تاریخ همواره جریان ارتباطات و اطلاعات پایه و اساس دیپلماسی یک کشور را تشکیل داده اند. اکنون که جامعه اطلاعاتی جایگزین جامعه صنعتی شده و رشانه ها تمامی جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده اند، دیپلماسی نیز تحولی عظیم یافته است.
توسعه فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای دیپلماتیک را دگرگون ساخته است و در آغاز هوزاره سوم :دیپلماسی سایبر" به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های اطلاع رسانی خارجی پدیدار شده است.
هم اکنون دیپلماسی رسانه ای و آنچه در این نوشتار آن را سایبر دیپلماسی می نامم، بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای قدرتمند جهانی را به خود اختصاص می دهد. چرا که در سایه محیط جهانی نوین، دولتها ناظر توان اطلاع یابی و تاثیر بر مخاطبان خارجی خود در هر منطقه از جهان هستند. توانی که امروزه به عنوان توان استراتژیک. دیپلماتیک در نظر گرفته می شود و برای دستیابی دولتها به اهدافشان به عنوان شرطی غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.