سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منصور فرزام – دانشگاه صنعت نفت
مجید بهزاد – وزارت کشاورزی
غلامرضا کایدی – دانشگاه شهیدچمران
مهد سیف ا… پور –

چکیده:

تشخیص هویت case study بطور موردی جهت علت یابی دلایل شکست یا فرسودگی پمپ می تواند باعث پیشگیری ازصرف هزینههای گزاف درتعمیرات گردد این مقاله با انجام ازمایشات مختلف و با استفاده از شواهد موجود ومطالعات چشمی به این نتیجه می رسد که عامل ساییدگی و سوراخی پروانه پمپ های زهکش بدلیل عوامل ساییدگی توسط ذرات شن و کاویتاسیون است اینکه کدامیک ازدوعامل کاویتاسیون و یا سائیدگی بیشترین تاثیر را دارند درادامه کار مشخص خواهد شد اما کنده کاریها و آثار موجود به کاویتاسیون منبع می شود میانگین سختی اندازه گرفته شده پروانه چدنی برابر با ۱۸۷HB بود که درمقایسه با دیگر فلزات از مقاومت دربرابر ساییدگی یا کاویتاسیونی کمتری برخوردار خواهد شد عکسبرداری به روش اشعه ایکس نشان دادکه قطعه ازوجود حباب ها و ترکهای نهفته عاری بود.