سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی آزادوار – مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج، جیرفت
اکبر حسینی پور – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
محمد صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان- شیراز
محمد تقی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان- شیراز

چکیده:

منطقه جیرفت و کهنوج با بیش از هفت صد هکتار بیشترین سطح زیر کشت خیار گلخانه ای را درکشور به خود اختصاص داده است. اولین بار در سال ۱۳۸۳ بیماری فیلودی خیار از منطقه جیرفت و کهنوج گزارش شد. علائم بیماری شامل گل سبزی و برگسانی، ظهر گلهای متعدد و متراکم بر روی شاخه ها، جاروک و کوتولگی است. عامل همراه بیماری توسط گیاه انگل سس از بوته های خیار آلوده به بوته های پرورانش و توسط پیوند از خیار آلوده به بوته خیار و از پرورانش آلوده به بوته های سالم این گیاه منتقل گردید. در شرایط گلخانه، بررسی های انتقال توسط زنجرک Orosius albicinctus نشان داد این زنجرک توانایی انتقال عامل همراه بیماری فیلودی خیار را دارد. جهت بررسی دخالت فیتوپلاسماها در ایجاد این بیماری از بوته های آلوده و نیز سالم DNA استخراج شد و با استفاده از جفت آغازگر عمومی فیتوپلاسمایی P1/P7 این DNA در واکنش های زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق انتظار، از این واکنش ها قطعه DNA ای به اندازه ۱۸۰۰ جفت باز از اپرون RNA ریبوزومی سلول های فیتوپلاسمایی تکثیر شد. بر اساس علایم بیماری، PCR انتقال توسط سس و زنجرک یاد شده و پیوند، بیماری فیلودی خیار بررسی شده در منطقه جیرفت و کهنوج، ماهیت فیتوپلاسمایی دارد. با توجه به بررسی منابع، این اولین گزارش از انتقال فیتوپلاسمای همراه با این بیماری توسط زنجرک O. albicinctus در دنیا است.