مقاله سبك شناسي اشعار مولانا محمد ولي دشت بياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: سبك شناسي اشعار مولانا محمد ولي دشت بياضي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك شعري
مقاله نقد
مقاله ارزيابي
مقاله شعر ولي
مقاله تذكره ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چرمگي عمراني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميرزا محمد ولي دشت بياضي متخلص به ولي (؟۹۳۰ ت – ۱۰۰۱ ه. ق) از شاعران مشهور دوره صفوي و معاصر شاه طهماسب اول ميباشد كه روزگار شاه عباس كبير را درك كرده است. او يكي از شاعران تواناي عهد خود در سخنوري و ملك الشعراي روزگارش بوده. نگارنده در اين مقاله اشاره اي مختصر به زندگي و اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي عصر شاعر كرده است. سپس ارتباط ولي و شاعران معاصرش مورد بررسي قرار گرفته و اشاره اي گذرا نيز به شاعران قبل از ولي كه در ديوانش به آنها توجه داشته، شده است. در ادامه مقاله، سبك شعري مولانا محمد ولي دشت بياضي از جنبه هاي مختلف سبكي، بهمراه شواهد شعري مورد نقد و ارزيابي قرارگرفته است.