مقاله سبك شناسي حكايات قديمي ايراني؛ بررسي عناصر سازنده محتوا و صورت در حكايات قديمي ايراني بر اساس دو قصه از جامع الحكايات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۸۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: سبك شناسي حكايات قديمي ايراني؛ بررسي عناصر سازنده محتوا و صورت در حكايات قديمي ايراني بر اساس دو قصه از جامع الحكايات
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محتوا و صورت
مقاله نظام تصاوير
مقاله سليم جوهري
مقاله حبيب عطار
مقاله قصه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ماناسريان آرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مردم ايران زمين، مردمي با فرهنگ و سنن ريشه دار و کهن هستند. آثار فرهنگ عوام ايرانيان، آثاري است غني و پربار که بازگو کننده بسياري از اعتقادات و باورهاي آنهاست. تاکنون از ديدگاه هاي مختلفي به فرهنگ عوام نگريسته اند و آثار ادبي آن را از جنبه هاي گوناگون مانند محتوا، ساختار، سبک، زبان و … مورد بررسي قرار داده اند. در نوشتار حاضر با تاکيد بر دو قصه از مجموعه جامع الحکايات، قصه هاي شايع در ميان اهالي فرهنگ و گاه عموم مردم را با توجه به اصل “وحدت محتوا و صورت” بررسي کرده ايم. اصلي ترين هدف ما در اين مقاله – که روش کار را از تحقيقاتي از اين دست متمايز مي کند – بررسي چگونگي ارتباط محتوا و صورت است؛ اينکه در طول داستان، محتوا و صورت چگونه يکديگر را تکميل مي کنند و چه فرآيندي رخ مي دهد تا داستاني شکل بگيرد و چه عناصري در شکل گيري حکايت قديمي ايراني موثر است.