مقاله سبك فردي بيهقي و ضرباهنگ كلام و تكرار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: سبك فردي بيهقي و ضرباهنگ كلام و تكرار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک فردي بيهقي
مقاله ويژگيهاي زباني
مقاله تناسب آوايي
مقاله همنشيني واژه ها
مقاله تکرار
مقاله تداعي ذهني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بررسي سبک فردي بيهقي در حوزه زباني، ترنم پنهاني الفاظ و اصوات و اتحاد الفاظ و معاني و به تبع آن، خلق تداعيهاي ذهني، جلوه اي خاص دارد. توجه ويژه بيهقي به نمايش ظرفيت و استعداد زبان فارسي در آهنگين بودن آن با به گزيني و هنرمندي در انتخاب واژه ها و صامتها و مصوتها، تکرار و تناسب آوايي از ويژگيهاي منحصر به فرد بيهقي است. اعجاز اين عوامل در آفرينش نثري آهنگين، جذاب و دلنشين و بسيار تاثير گذار، محور بحث ما در اين نوشتار است.