مقاله سبك هندي مظهر مقاومت منفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: سبك هندي مظهر مقاومت منفي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هندي
مقاله دوره صفويه
مقاله مقاومت منفي
مقاله سياست
مقاله سنت گريزي
مقاله ايدئولوژي ستيزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با آنكه سبک هندي در ظاهر غيرسياسي ترين دوره شعري در ادبيات ايران است، اما در باطن، بسياري از خصوصيات اصلي آن در واكنش به سياست هاي فرهنگي دوره صفويه به وجود آمده است. پيچيدگي صور خيال و خصيصه استدلال آوري، نوعي واكنش به عوام زدگي و سطحي نگري هاست و مضمون يابي ها و دگرانديشي ها و بي اعتنايي به سنت ها و سياست ها و ايدئولوژي ها نيز عكس العملي است در برابر محدوديت ها و ممنوعيت هاي سياسي و فرهنگي كه در مجموع، دنيايي كاملا متفاوت از واقعيت هاي موجود در جامعه به وجود مي آورد.