مقاله سبك يادگيري دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۴ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: سبك يادگيري دانشجويان جديدالورود دانشگاه علوم پزشكي اراك ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك يادگيري
مقاله دانشجو
مقاله علوم پزشکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: كوهستاني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گنجه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از مهم ترين عوامل موثر در يادگيري دانشجويان، سبك هاي يادگيري آنهاست. اين مطالعه به منظور تعيين سبك يادگيري دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اراك در سال تحصيلي ۸۸ – ۱۳۸۷ انجام شد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي مقطعي ۲۴۱ دانشجوي ترم اول در بدو ورود به دانشگاه علوم پزشكي اراك در نيم سال اول ۸۸-۱۳۸۷ به شيوه سرشماري وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه اي حاوي سوالات دموگرافيك و پرسش نامه سبك يادگيري كلب بود.
نتايج: سبك يادگيري اكثر دانشجويان جذب كننده (۵۸٫۱ درصد) بود. سبك هاي همگرا (۲۵٫۳۱ درصد)، واگرا (۱۰٫۳۷ درصد) و انطباق يابنده (۶٫۲۲ درصد) به دنبال آن قرار داشتند. در تمامي رشته ها نيز سبك غالب جذب كننده بود. اكثر دانشجويان اتاق عمل (۵۶٫۲ درصد)، بهداشت مبارزه با بيماري ها (۵۷٫۹ درصد)، بهداشت محيط (۵۳٫۶ درصد)، پرستاري (۴۳٫۹ درصد)، پزشكي (۷۲٫۴ درصد)، علوم آزمايشگاهي (۷۳٫۱ درصد)، مامايي (۶۴٫۳ درصد) و هوشبري (۶۵ درصد) داراي اين سبك بودند.
نتيجه گيري: با توجه به سبك هاي غالب جذب كننده و همگرا در بين دانشجويان پيشنهاد مي گردد از روش هاي آموزشي سخنراني و خودآموزي همراه با مطالب خواندني، نشان دادن، استفاده از دياگرام و دست نوشته هاي استاد و آموزش يك به يك استفاده شود. هم چنين بايد مهارت هاي ارتباطي دانشجويان علوم پزشكي تقويت شود، زيرا كه جذب كننده ها و هم چنين همگراها كمتر به موضوع هايي كه مستلزم كار با افراد ديگر و مردم است علاقه نشان مي دهند.