مقاله سبک رهبري و رضايت شغلي: مقايسه رگرسيون گام به گام با رگرسيون ريج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: سبک رهبري و رضايت شغلي: مقايسه رگرسيون گام به گام با رگرسيون ريج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک رهبري
مقاله رضايت شغلي
مقاله رگرسيون ريج
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عريضي ساماني سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايـن پژوهش رگرسيـون ريـج و گـام به گـام در قلمرو روان شنـاسي صنعتي، که غالبا متغيرهاي مستقل با هم همبسته هستند، مقايسه شد. از بيـن کارکنـان مرد صنايع شهر اصفهـان ۳۲۹ نفر به دو پرسشنامه سبـک رهبري مديران (گرستنر و دي، ۱۹۹۴) و رضايت شغلي (برايفيلد و روث، ۱۹۹۵) پـاسخ دادند. بر پايـه نتـايج رگرسيون گام به گام تنها عـامل بررسـي و رسيـدگي به شکـايتها، رضايت شغـلي را پيـش بيـني کرد (b=0.84 و P<0.05). اما نتايج رگرسيون ريج نشان داد که علاوه بر بررسـي و رسيدگي شکايتها، اهميت يادگيري و عدالت ادراک شده در رفتار سرپرسـت نيز مي تواند رضايت شغلي را پيش بيني کند (به ترتیب b=0.6، P<0.05؛ b=0.2، P<0.01). بـا آنکـه واريـانس تبيين شده بر اساس رگرسيون گام به گام (R2=0.7) بيشتر از رگرسيون ريـج (R2=0.6) بود، امـا به نظر مي رسـد در اين روش بـه دليل غلبه بر هـم خطي چندگانه، نتايج واقع بينانه تر است.