مقاله سبک زندگي و هويت ملي (مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان هاي شهر شيراز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: سبک زندگي و هويت ملي (مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستان هاي شهر شيراز)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک زندگي
مقاله هويت ملي
مقاله اوقات فراغت
مقاله جهاني شدن
مقاله مديريت بدن
مقاله فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفهوم هويت ملي يکي از مفاهيم حساس و بسيار مهم در عرصه مطالعات سياسي و اجتماعي است و در دهه هاي گذشته به طور نسبتا وسيع با رويکردهاي مختلف مورد کنکاش علمي قرار گرفته است. اما عمده مطالعات انجام شده اين مفهوم را با توجه به نظريه هاي مرتبط با دوران دولت، ملت و به طور دقيق تر پيش از مطرح شدن مباحث جهاني شدن مورد توجه قرار داده اند. اين مطالعه سعي دارد تا ضمن توجه به مطالعات و نظريات پيشين، هويت ملي را در عرصه فرايند جهاني شدن مورد مطالعه قرار دهد. از آنجا که اين فرايند ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد، مطالعه حاضر به بررسي رابطه سبک زندگي به عنوان پديدهاي مدرن و مرتبط با فرايند جهاني شدن با هويت ملي پرداخته است. در جمع آوري اطلاعات از روش پيمايشي استفاده شد و پرسشنامه اي که شامل سوالات زمين هاي، رفتاري و نگرشي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز بود، ارايه گردید. اطلاعات مورد نياز با شيوه نمونه گيري تصادفي نظاممند از يک نمونه ۴۳۵ نفري از دخترها و پسرهاي دبيرستاني به دست آمد. نتايج تحقيق نشان دهنده آن است که متغيرهاي سبک هاي مذهبي و هويت بدن بر روي هم نزديک به ۱۹ درصد تغييرات هويت ملي را تبيين مي کنند.