سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار گروه خودرو سازی سایپا – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده خودر
مجتبی فلاحتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خودرو سازی سایپا – دانشگاه علم و صنعت ایران،
احسان صبوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خودرو سازی سایپا – دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده:

امروزه به منظور سبک سازی سازه خودرو، ایده استفاده از آلومینیوم بجای فولاد مطرح می باشد. در این مقاله سعی شده است در عین سبک سازی قاب شاسی خودروی کاروان از طریق بکارگیری آلومینیوم، ویژگی استحکامی نظیر سختی پیچشی و نیز فرکانسهای طبیعی در حد قابل قبول بماند.
برای این منظور با کمک روش اجزاء محدود، خواص استاتیکی و دینامیکی شاسی از طریقآنالیز مودال مورد بررسی قرار گرفته، شکل مودهای ارتعاشی و سختی پیچشی تعیین و نمایش داده شده است. سپس با تغییر ضخامت ریلهای شاسی و مقایسه نتایج حاصل، چگونگی تغییر فرکانسهای طبیعی و سختی پیچشی شاسی و نیز اثر تغییر جنس و ایجاد تقویتی ها روی فرکانسهای طبیعی و مقادیر سختی مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج اخذ شده نشان می دهد که انتخاب و بکارگیری مناسب تقویتی ها در قاب شاسی، می تواند سبک سازی با اهداف مذبور را ممکن سازد.