مقاله سبک شناسي اشعار کودک و نوجوان عباس يميني شريف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي اشعار کودک و نوجوان عباس يميني شريف
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر کودک
مقاله عباس يميني شريف
مقاله سبک
مقاله زبان
مقاله موسيقي
مقاله صور خيال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي جهانتيغ مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زندواني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شعر کودک از فروع ادبيات کودک بشمار ميرود. از ويژگيهاي اصلي شعر کودک ميتوان آهنگين بودن با تکيه بر وجوه صوتي و موسيقايي کلمات، بهره گيري از وزن و قافيه، سادگي زبان، زيبايي مضمون و عنصرخيال را نام برد که به ذوق زيبايي شناسي و موسيقايي کودک و همچنين غريزه بازي او پاسخ ميدهد. عباس يميني شريف از جمله شاعراني است که از لحاظ زماني و تاريخي پس از شاعراني چون محمود خان ملك الشعراي صبا، ايرج ميرزا و ميرزا يحيي دولت آبادي قرار ميگيرد و ميتوان او را به گواهي كوششهاي پيگيرانه اش در طول چندين دهه و همچنين آثار و نامش، بعنوان يکي از پيشگامان و بنيانگذاران شعر كودك و از مطرحترين چهره هاي دوره نخست شعر جديد كودك به حساب آورد. از آنجا که تا بحال هيچ پژوهشي بطور مستقل به توصيف سبک شناسانه اشعار کودک و نوجوان اين شاعر نپرداخته است در اين مقاله بر آنيم تا به اين مهم بپردازيم و هدف ما در اين بررسي با تکيه بر روش توصيفي – تحليلي معرفي ويژگيهاي روساختي و زيرساختي اشعار اوست.