مقاله سبک شناسي حکايت شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانه ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي حکايت شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانه ها
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شناسي
مقاله شيخ صنعان
مقاله تقابل
مقاله رمز
مقاله تکرار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي مقدم فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حکايت شيخ صنعان همچون بسياري از حکايات عرفاني سرشار از عناصر رمزي و هنجارگريزيهاي نمادين است. اين داستان مجموعه اي از تقابلهاست که عطار با طرح اين تقابلها، ضمن القاي بهتر مفاهيم رمزي قصه به برجسته سازي عناصر قلندري در مقابل تصوف زاهدانه پرداخته است. وي با بيان اين روابط تقابلي ميان نشانه هاي حکايت و با قراردادن کلمات در حوزه مفاهيمي خارج از هنجار و کشاندن قهرمان به ساحتي خارج از کليشه هاي معمول و باورهاي رايج خود و درگيري او ميان اين تقابلها، ساختي هنرمندانه از داستان ارايه داده است. از آن جا که پديد آمدن يک سبک، حاصل بسامد و تکرار نشانه هاست، ميتوان نتيجه گرفت که عطار در حوزه کاربرد نشانه هاي تقابلي و تکرار تضادها در بافتي ماهرانه و هدفمند، بسيار توانا و صاحب سبک است.
اين پژوهش به بيان اين تقابلها و شرح و تبيين آنها در حوزه ساخت و معنا ميپردازد.