مقاله سبک شناسي داستان بر اساس فعل: رويکرد نقشگرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي داستان بر اساس فعل: رويکرد نقشگرا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرايند
مقاله فعل
مقاله سبک شناسي
مقاله نظام گذرايي
مقاله دستور نقشگرا
مقاله هاليدي
مقاله داستان کوتاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: كردزعفرانلوكامبوزيا عاليه
جناب آقای / سرکار خانم: رضويان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دستور نقشگرا فرض بر اينست که الگوهاي تجربه در قالب فرايندها و از طريق فرانقش انديشگاني در زبان بازنمايي ميشود. بر اين اساس ميتوان با بررسي انواع فرايندهاي موجود در افعال و تعيين بسامد وقوع آنها در داستان، از تجارب، تفکرات و دنياي درون نويسنده آگاه شد. امکان و قابليت دستوري براي بازنمايي تجربه در زبان، از طريق نظام گذرايي انجام ميپذيرد. نظام گذرايي، مکانيسم بيان فرانقش انديشگاني و تجربي در زبان است. در مقاله حاضر، نگارندگان، به بررسي چهار داستان کوتاه فارسي از جلال آل احمد و صادق هدايت، پرداخته اند. داستانها، بر اساس نظام گذرايي در چارچوب دستور نقشگراي هاليدي، تجزيه و تحليل شده اند. بسامد و درصد وقوع انواع فرايندها پس از بررسي تمامي افعال موجود در داستانها، بعنوان يک شاخص سبکي لحاظ شده است. در اين مقاله تلاش ميشود با بررسي انواع فعلهاي بكار رفته در آثار هدايت و آل احمد، طرز فكر اين دو نويسنده را آشكار كرد.