مقاله سبک شناسي سوره مريم (ع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي سوره مريم (ع)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کريم
مقاله سوره مريم (ع) زبانشناسي
مقاله سبک شناسي
مقاله علم بلاغت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني اصفهاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير دانش سبک شناسي (Stylistics) جايگاه نخست را ميان پژوهشهاي زبان شناسي به خود اختصاص داده است و در اين راستا، از دانش بلاغت که رابطه اي عميق ميان اين دو دانش برقرار است، بهره جسته است. قرآن به عنوان نمونه والاي سخن فصيح و بليغ همچنان در کانون توجه اديبان و پژوهشگران و زبانشناسان است. با توجه به اين امر، نوشتار پيش رو، برپايه دانش زبانشناسي و سبک شناسي و با تکيه بر دانش بلاغت که با سبک شناسي رابطه اي عميق دارد مي کوشد تا با رعايت روش تحقيق، به تحليل و بررسي رابطه بين واژگان، ترادف، مشترک لفظي، تکرار، افراد، جمع، تعريف، تنکير، و استفهام و آواشناسي درسوره مريم (ع) بپردازد.
در اين سوره تمامي واژگان در جايگاه ويژه خود قرار گرفته اند. اگر قصد بزرگ جلوه دادن کاري باشد واژه به صورت نکره مي آيد واگر قصد توضيح وشرح باشد واژه به صورت معرفه خواهد آمد. به سبب وجود شکايت و غم واندوه موجود در سوره، بيشتر از آواي مد استفاده مي شود، زيرا با استفاده از اين آوا، فضاي گسترده تري جهت اظهار حزن واندوه است.