مقاله سبک شناسي نظم در قرن ششم (بخش ۳، آخرين بخش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۴۷ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي نظم در قرن ششم (بخش ۳، آخرين بخش)
این مقاله دارای ۴۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افضل الدين بديل خاقاني
مقاله ظهيرالدين فاريابي
مقاله سبک شناسي نظم قرن ششم
مقاله سبک شناسي نظم قرن هفتم (کليات)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشته اي که ملاحظه مي فرماييد، بخش سوم و پاياني مجموعه مقالاتي است که شادروان سيد ضياءالدين سجادي در معرفي ويژگي هاي سبکي نظم در قرن ششم نگاشته اند. اين مقاله (بخش پاياني) اختصاص به دو شاعر برجسته ديگر اين قرن يعني افضل الدين بديل خاقاني شرواني و نيز ظهرالدين فاريابي دارد و نويسنده فقيد، ضمن برشمردن ويژگي هاي سبکي اين دو گوينده بزرگ قرن ششم، نهايتا به معرفي کلياتي درباره سبک شعر فارسي در قرن هفتم نيز پرداخته اند.