مقاله سبک شناسي کتيبه هاي فارسي باستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: سبک شناسي کتيبه هاي فارسي باستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک شناسي
مقاله کتيبه
مقاله فارسي باستان
مقاله خط ميخي
مقاله هخامنشيان
مقاله داريوش
مقاله بيستون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري دهقي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون بيش از هشتاد کتيبه به زبان فارسي باستان از دوران فرمانروايي هخامنشيان در نقاط مختلف ايران کشف شده است. از آنجا که اين کتيبه ها از خطا، اصلاح و دگرگونيهاي ايجاد شده بدست نسخه برداران در امان مانده اند بنابراين تحقيق و بررسي اين اسناد بسياري از مسايل مربوط به تاريخ، تمدن و فرهنگ آنزمان را براي ما روشن ميسازد. با وجود مطالعات مفصلي که بر روي کتيبه هاي فارسي باستان صورت گرفته تاکنون توجه خاصي به بررسي اين کتيبه ها از لحاظ سبک شناسي و ساختار نگارش آنها نشده است. بنظر ميرسد که دبيران الگوهاي خاصي براي نگارش کتيبه ها در دست داشته اند. در اين پژوهش با نگرش به ويژگيهاي سبکي عناصري را که در ايجاد سبک کتيبه ها نقش داشته اند بررسي خواهيم کرد.