مقاله سبک هاي يادگيري و کاربرد آنها در پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۷۳ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: سبک هاي يادگيري و کاربرد آنها در پرستاري
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك يادگيري
مقاله پرستاري
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شناخت عوامل مهم در ايجاد يادگيري موثر از ضروريات آموزش موفق است. يکي از اين عوامل سبک يادگيري دانشجويان است. براساس نظر انديشمندان، سبک هاي يادگيري مختلفي مانند وابسته و غيرواسته به زمينه، تاملي واکنشي و غيره وجود دارند که در اين مقاله به آنها اشاره شده است. اطلاع از سبک يادگيري مي تواند به تربيت پرستاران با کفايت کمک نمايد. در نتيجه، هدف از نگارش اين مقاله مروري، آشنايي با سبک هاي يادگيري و کاربرد آنها در آموزش پرستاري بود.
نتيجه گيري: افزايش آگاهي نسبت به شيوه يادگيري باعث فراگيري کارآتر شده و استفاده از عوامل محيطي به شکل مطلوب و در راستاي يادگيري فردي و حذف اعمال نامناسب را سبب مي شود. معلم بايد روش هاي ارتباطي و آموزشي خود را تا آنجا که ممکن است با سبک هاي يادگيري و تفکر فراگيران وفق دهد تا يادگيري هرچه بهتر و عميق تر اتفاق افتد.