مقاله ستاره هاي مردانگي و مردانگي ستاره ها بررسي تغيير الگوي غالب مردانگي بازيگران سينماي بعد از انقلاب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۵۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ستاره هاي مردانگي و مردانگي ستاره ها بررسي تغيير الگوي غالب مردانگي بازيگران سينماي بعد از انقلاب ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسي جنسيت
مقاله سنخ ايده آل
مقاله سينماي ايران
مقاله مردانگي هژمونيک
مقاله مطالعات مردان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چاوشيان حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني رشت آبادي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحول در روابط اجتماعي همواره مي تواند برتري مردان بر زنان را به چالش بگيرد. با پديدار شدن «گرايش به بحراني»، مردان به يک ايدئولوژي جديد نياز خواهند داشت که همچنان مشروعيت پدرسالاري را حفظ کند. اين ايدئولوژي يک «مردانگي ايده آل» عرضه مي کند که الگوي «بهنجار» مردبودگي را دوباره تثبيت مي کند. ريوين کانل اين «الگو» را مردانگي هژمونيک ناميده و معتقد است به دليل پايان ناپذير بودن فشار عوامل مشروعيت زدا، مردانگي هژمونيک همواره در حال تحول خواهد بود.اين پژوهش با استفاده از نظريه کانل و روش کيفي (سنخ ايده آل سازي وبري) در ابتدا از فيلم هاي سال هاي اوليه انقلاب و ارزش هاي انقلابي که در آن سال ها تبليغ مي شد، يک «سنخ ايده آل مردانگي سنتي» برساخته و سپس ارزش هاي مردانه اي را که در پرفروش ترين فيلم هاي سينمايي سال هاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸ مورد تاييد و تشويق بوده اند با آن سنخ ايده آل مقايسه کرده است. از مقايسه ۳۲ سنخ ايده آل به دست آمده، چهار دوره متمايز مشخص شده و سنخ ايده آل هر دوره برساخته شد. نتايج حاصل از مقايسه آنها با هم نشان دهنده صادق بودن نظريه کانل در مورد تغييرپذيري مردانگي هژمونيک همگام با تحولات اجتماعي است.