مقاله سحبان ثاني: مضامين شعري و شيوه شاعري رفيع الدين لنباني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: سحبان ثاني: مضامين شعري و شيوه شاعري رفيع الدين لنباني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شعر فارسي
مقاله رفيع الدين لنباني
مقاله قصايد و قطعات
مقاله مضامين شعري
مقاله شيوه شاعري
مقاله ويژگيهاي نادر شعري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوپا فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفيع الدين لنباني از شاعران اواخر قرن ششم و اوايل قرن هفتم هجري است كه، به دليل وفات در اوان جواني و كمبود نسخه هاي ديوان او، اطلاع چنداني از وقايع زندگي وي در دست نيست و تاكنون شعر او چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
در اين مقاله، پس از معرفي اجمالي شاعر، مضامين شعري، شيوه شاعرانه، روش سخن پردازي و مضامين مهم و اساسي شعر وي در قصايد و قطعات بررسي و تحليل شده و پس از معرفي برخي از صور خيال و ويژگيهاي نادر شعر او جدول بسامدي واژه ها، تعابير و اصطلاحات همراه با نمودار مربوط به آن آمده است.