مقاله سحر قلم در آثار جاحظ عجم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادبيات عربي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۲۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: سحر قلم در آثار جاحظ عجم
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب
مقاله حکمت
مقاله ثعالبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکوفايي هر ملتي، زماني نمود عيني دارد که فرزندان آن ملت، در جهت شناخت گذشتگان و بازنگري آداب و سنن و فرهنگ آنان، گام بردارند و مسيرحرکت و تحول ايشان را با نگاهي عالمانه و نقادانه از نظر بگذرانند. به اين طريق، نه تنها مي توانند ارزش گذشته خود را حفظ کنند، بلکه مي توانند خود، عاملي براي کمال و زندگي شايسته تر نسل هاي ديگر باشند، ازاين رو بررسي آثار ادبي يکي از بهترين راههاي شناخت يک ملت است. آثار ادبي پارسيان – هر چند به زبان عربي – در زمينه هاي گوناگون تربيتي و اخلاقي، با تکيه بر معنويات برگرفته از تعاليم ديني از جنبه هاي مثبت و درخشان اين قوم است. ما در اين نوشتار کوتاه کوشيده ايم براي آشنايي با اندشه هايي که بر حکمت استوارند و عقاید پارسيان را در باب سياست و اخلاق بازگو مي کنند، ازخلال آثار انبوه و ارزنده ثعالبي نيشابوري به گوشه اي ازآنها بپردازيم. ضمن آنکه به موارد مشابه درگفتار سخنوران معاصرش – که اغلب به قلم اوست – اشاره کرده ايم.