سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا شمسائی – مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

پتانسیل بالای منابع آب و خاک در استان خوزستان و ضرورت بهره برداری بهینه ازآنها باعث شده است که اقدامات قابل توجهی در زمینه تجاری طرح های بزرگ توسعه منابع آب نظیر سدسازی بعمل آید. بطوریکه ۵ سد مخزنی بزرگ و ۹ سد تنظیمی و انحرافی بر روی رودخانه های استان احداث شده و تعداد زیادی سدهای مخزنی، تنظیمی و انحرافی نیز در دست اجرای امطالعه می باشند.
بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور، در تقسیم بندی حوزه ای انجام شده، استان خوزستان درحوزه اصلی جنوب غرب واقع است که این حوزه با سهم ۱۲ درصد از مساحت کل کشور بیشی از ۴۰ درصد پتانسیل منابع آبهای سطحی کشور را تشکیل میدهد و۵۹ درصد از کل حجم مخازن پتانسیل یابی شده کشور در این حوزه، قرار دارد. از نظر پتانسیل ظرفیت برق آبی، حدود ۸۴ درصد ازکل پتانسیل های برق ابی کشور دراین حوزه قرار دارد.لازم به ذکر استدرمحدوده این حوزه، ۱۱ استان کشور قرار دارد که استان خوزستان ازنظر موقعیت جغرافیایی و پتانسیل منابع آب و خاک مهمترین استان در این حوزه بوده و با بیشترین سهم مساحت نسبت به سایر استانها (حدود ۲۵ درصد ازکل مساحت حوزه) در مرکز حوزه واقع شده است و از این جهت نیز حائز اهمیت می باشد.
با توجه به اینکه تاسیسات بسیار مهم صنعتی، کشاورزی و طرحهای توسعه منابع آب درمحدودهاین استان، اسیب پذیی جدی نسبت به وقوع سیلاب ها دارد، لذا نحوه بهره برداری از سدهای مخزنی موجود نظیر سدهای دز، شهید عباسپور، کرخه ومارون ، اثرات قابل ملاحظه ای از نظر اقتصادیواجتماعی در سطح منطقهو کشور به دنبال دارد واین مسئله اهمیت امر بهره برداری و نگهداری سدهای مخزنی را نشان میدهد. لذا اینجانب به عنوانمدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، با هدف نشان دادن ارزش و جایگاه سدهای نیروگاهی خوزستان، سخنرانی خود را در اولین کنفرانس ملی برقابی کشور، تحت عنوان «مروری بر تجارب ۴۵ ساله بهره برداری از نیروگاه های برقابی خوزستان» ارائه نموده ام.