سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مهدی عصمت ساعتلو – دانشجوی کار شناسی مهندسی ارشد ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

پیشرفت در همه زمینه ها مرهون استفاده بهینه از منابع آب می باشد . در چند سال اخیر با بهره گیری از روشهای جدید طراحی و مدیریتی ، گامهای مناسبی در جهت تحقق این امر صورت گرفته است . چنانچه استفاده از آب در چرخه های بازگشتی متفاوت ، بر اساس نیازهای خا ص زمانی و مکانی ، نوید بخش یک حرکت نوین در کنترل و استفاده مناسب از این منابع است . یکی از روشهای مهم و کارا جهت نیل به این هدف ، احداث سد بر روی رودخانه ها است . بواسطه ایجاد این سازه ها و تاسیسات جانبی ، ذخیره و متعاقب آن انتقال آب از یک مکان به مکان دیگ ر امکان پذیر است . در این راستا نیاز به طراحی و احداث سدهای خارج از بستر اصلی رودخانه با توجه به نیاز آب در مناطقی که جریان آبهای سطحی و زیر زمینی در آنها قابل اغماض باشد ، به روشنی مشهود و قابل تامل است . انحراف و انتقال آب از رودخانه های اصلی ، مخازن دیگر سدها و یا محل های تجمع آب به مخازن سدهای خارج از بستر ، می تواند در انتقال آب بین حوضه ای به عنوان یکی از مباحث مهم و کارآمد به شمار آید