سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید نبی پی لشکریان – پژوهشگر مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدهادی داودی – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بحران کم آبی یکی از مشکلات دیرینة مناطق خشک می باشد و برای مقابله با آن تلاش های زیادی صورت گرفته است . محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس در این مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی را که نسبت به آب های سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی می گردد، بیش از پیش مشخص می سازد . استفاده از فن احداث سدهای زیرزمینی روش جدیدی است که با ایجاد سفره و مخازن مصنوعی تجدید شونده علاوه بر ایجاد منابع آبی کوچک امکان استحصال از منابع آب زیرزمینی را میسر ساخته و بدین ترتیب، می توان امکان بهره برداری و مدیریت بهینه از این منابع را فراهم ساخت . در این مقاله، ضمن معرفی انواع سدهای زیزمینی، در رابطه با شرایط فیزیکی لازم برای احداث و مکان یابی و روش های مختلف طراحی جهت اجرای این سدها به طور مختصر مطالبی تشریح خواهد گردید . سپس در رابطه با بهره برداری از این سدها مسائلی بیان خواهد شد، نهایتاٌ با معرفی نتایج مشخص خواهد گردید که استفاده از این تکنیک تأثیر بسیار زیادی در کاهش اثرات خشکسالی دارد . بدین ترتیب می توان ملاحظه نمود که با استفاده از سدهای زیرزمینی، می توان امکان استفاده از آب را تا حد زیادی بالا برد و با بحران کم آبی بوجود آمده در مناطق خشک مقابله کرد و در بهبود مدیریت منابع آب و توسعة آن بویژه در ایام خشکسالی، کمک مؤثری نمود