سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منظور ارتقاء و بهبودکیفیت آب رودخانه تلخه رود (آجی چای) طرحهای سازه ایی ارائه گردیده است. در این نوشتار ضمن تبیین وضعیت دبی و شوری آبراهه‌های حوزه تلخه رود، اهداف مورد نظر از احداث سازه‌های کنترل شوری بر روی آبراهه‌های شور تلخه رود مورد بحث واقع می‌شود. همچنین پیشنهاد تعریف کیفیت هدف برای برنامه بلند مدت مدیریت رودخانه ها و رابطه پیشنهادی نگارنده برای آن در این نوشتار ارائه شده است. علاوه بر بحث پیرامون کیفیت هدف دیگر نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اساسی‌‌ترین روش کاهش شوری آب رودخانه تلخه رود جلوگیری از شورشدن آب در بالادست می‌باشد. با این حال در بسیاری از موارد با توجه به شرایط حوزه تلخه رود اجرای این راهکار غیر ممکن است. پس از راهکار مذکور جداسازی آبهای شور و شیرین از همدیگر و انحراف آب‌های شور به سدها، حوضچه‌ها و مخازن تبخیری روشی قابل توجه برای کنترل شوری آبراهه‌های شور می‌باشد. نهایتاً ایده ساخت سدهای تبخیری برای حذف آبهای شور و نامطلوب از حوزه مورد بحث واقع شده است.