مقاله سراشيب زوال: ظهور چندقطبي گرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: سراشيب زوال: ظهور چندقطبي گرايي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي ام البنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تا سال ۲۰۰۳، سخن گفتن از زوال آمريكا، پوچ و بي معنا به نظر مي آمد. اما اكنون چنين باوري، به اعتقاد رايج در ميان نظريه پردازان، سياستگذاران و رسانه ها تبديل شده است. آنچه در افزايش آگاهي نسبت به اين مفهوم نقش پراهميتي داشت، شكست كامل حمله پيشگيرانه آمريكا به عراق بود. اما آنچه هنوز به طور كافي درك نشده، ماهيت دقيق زوال آمريكا و زماني است كه آغاز شده است.