سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین جدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکده مهندسی کشاورزی
آبوالفضل شمسایی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

هدف از این تحقی تحلیل آماری مدل فیزیکی سازه سرریز کمکی (فیوزپلاک) سدهای مخزنی است این سازه وقتی ساخته می شود که هزینه سرریز اصلی سد بالا بوده و برای پیشگیری از هزینه های سربار طرح این سازه در نظر گرفته می شود معمولاً سرریز کمکی یا فیوز پلاگ همانند سدخاکی و به اشکال گوناگون با موادی همچون مصالح رودخانه ای ، شن، ماسه، رس، و یا به ترکیب مورد نظر طرح ساخته شده و مورد استفاده واقع می شود. آنچه معمولاً مقدار و ترکیب مصالح مورد نیاز طرح را در حالت مطلوب مشخص می کند ساخت مدل فیزیکی با مقیاس کوچک و انجام آزمایشات مختلف در آن جهت دستیآبی به حالت مطلوب ساخت اجرایی طرح می باشد. در این تحقیق ضمن تحلیل سازه فیوزپلاگ و اشاره به اصول مدل سازی فیزیکی آن، نتایج آزمایشات مدل فیزیکی ساخته شده سرریز فیوزپلاگ رودخانه مارد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد براساس تحلیل آماری نتایج آزمایشات مدل فیزیکی نشان می دهد که روآبط همبستگی شدت فرسایش جانبی نسبت به زمان از سطح قآبل اعتماد معنادار ۹۹ درصد برخوردارند. همچنین در نمونه اصلی فیوزپلاگ سد اکسبو شدت فرسایش برآبر ۳۳۶ فوت برساعت است که برآورد آن با معادله تجربی ER=13/2H+150 همخوانی دارد.