سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیما ذوالفقاری – گروه آب، دانشگاه ارومیه
شبنم علی نژاد –
آگرین موثقی –
محمد محمدی –

چکیده:

سرریز های زیگزاگی (Labyrinth Spillways) سازه های هیدرولیکی مهم جهت تنظیم سطح آب و کنترل جریان در کانال ها، رودخانه ها و مخازن سدها بشمار می آیند. در این تحقیق، اصلاح طرح هندسی پلان سرریز زیگزاگی نوع مثلثی، ذوزنقه ای و مستطیلی از طریق تغییر فرم دماغه سرریز به شکل قوسی از دایره موردارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که : شکل قوسی «دماغه سرریز» همگام با واگرایی بیشتر «کانال پایین دست سرریز» منجر به افزایش کارایی هیدرولیکی می گردد. سرریزهای با دماغه قوسی باریکتر (۰٫۲ بزرگتر یامساوی R/w) در محدوده نسبت ارتفاعی (۲w/p3) از کارائی هیدرولیکی پایدارتری برخوردار هستند. سرریزهای زیگزاگی با پلان مستطیلی کارائی مناسبی ندارد. سرریزهای زیگزاگی با پلان مثلثی ، با وجود افزایش شدت واگرائی «کانال سرریز» بدلیل شدت توسعه تداخل جریان در محدوده «دماغه سرریز» کارائی هیدرولیکی برتری ندارد. سرریز با پلان قوسی نسبت به سرریزهای معادل ذوزنقه ای و مثلثی (با طول تاج یکسان) ظرفیت جریان بیشتری را دارند.