مقاله سرسختي، کيفيت زندگي و احساس بهزيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: سرسختي، کيفيت زندگي و احساس بهزيستي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرسختي
مقاله کيفيت زندگي
مقاله بهزيستي
مقاله مديران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش روابط بين ويژگي هاي روان شناختي مديران را ارزيابي کرد. پنجاه مدير مرد از دانشگاه آزاد اسلامي با ميانگين سني ۴۰ سال، براي اندازه گيري سرسختي به مقياس زمينه يابي ديدگاه هاي شخصي کوباسا (۱۹۸۶)، فرم کوتاه پرسشنامه کيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (۱۹۹۸) و زيرمقياس بهزيستـي از پـرسشنامه روان شناختي کـاليفرنيا (گاف، ۱۹۸۷) پاسخ دادند. براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان دادند که بين سرسختي، کيفيت زندگي و بهزيستي مديران همبستگي مثبت و معنادار وجود دارد. عامل هاي سرسختي (تعهد، مهار و چالش) توانستـند به ترتيب ۱۸٫۲، ۲۸٫۵ و ۱۰٫۱ درصد از واريانس کيفيت زندگي را تبيين کنند. يافته ها در ارتباط با نقش سرسختي در سلامت  مديران مورد بحث قرار گرفتند.