سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل ابوالفتحی قمی – مرکز آمار ایران

چکیده:

علیرغم نقش نسبی حائز اهمیت بخش ساختمان و فعالیتهای ساختمانی در ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، جریان مبادلات بین بخشهای اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، گسترش زمینه مناسب برای انجام سایر فعالیتهای اقتصادی و… متاسفانه اطلاعات آماری اندکی در ارتباط با آن گردآوری می‌شود و به طور نسبی می‌توان گفت که از جمله حوزه‌هایی از نظام اقتصادی کشور است که با کمبود جدی اطلاعات آماری روبه‌رو است.
بر پایه آخرین آمارهای در دسترس، تعداد شاغلان فعالیتهای ساختمانی کشور دو سال ۱۳۶۵ بالغ بر ۱۲۰۷ هزار نفر بوده است که نزدیک به ۱۲ درصد کل اشتغال کشور است. همچنین در سال ۱۳۶۸، کل سرمایه‌گذاری انجام شده در ساختمان در سطح کشور حدود ۲۶۰۵ میلیارد ریال بوده است که بیش از ۸۱ درصد کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور است. ضمناً در همین سال، در نتیجه انجام فعالیت‌های ساختمانی حدود ۱۳۳۵ میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد شده است که نزدیک به ۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور است. از کل تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان حدود ۶۵ درصد توسط بخش خصوصی و ۳۵ درصد توسط بخش عمومی انجام شده است. از این میزان تشکیل سرمایه حدود ۶۰ درصد در ساختمان‌های مسکونی و ۴۰ درصد در سایر ساختمانهاست.