مقاله سرطان پستان در ايران: روند پژوهش هاي محققان ايراني در پايگاه مدلاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي پستان ايران از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: سرطان پستان در ايران: روند پژوهش هاي محققان ايراني در پايگاه مدلاين
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله ايران
مقاله مطالعات اپيدميولوژي
مقاله مطالعات مولکولي
مقاله مطالعات باليني
مقاله علم سنجي
مقاله مدلاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه خدابنده سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: پيري زكيه
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلو محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: چخماچي دوم نگين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شيوع بالاي سرطان پستان در سنين پايين در ايران و مشکلات ناشي از اين بيماري براي خانواده ها لزوم بررسي تحقيقات انجام شده در اين زمينه را بديهي مي سازد. تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان توليدات علمي ايران در زمينه سرطان پستان و مقايسه آن با ساير کشورهاي خاورميانه صورت گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر  Systematic Reviewمي باشد و به کمک شاخص هاي علم سنجي، توليدات علمي ايران در زمينه سرطان پستان را در پايگاه مدلاين طي سال هاي ۲۰۰۸-۱۹۶۵ مورد بررسي قرار داده است. توليدات علمي از طريق جستجو در مدلاين با يک استراتژي ترکيبي که شامل استفاده از کليد واژه MeSH و همچنين کليدواژه هاي پيشنهادي متخصص موضوعي (پزشک) بود، بازيابي شد و اطلاعات به چک ليستي که در نرم افزار Excel طراحي شده بود، منتقل شد و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ايران، در بازه زماني مورد بررسي، ۱۱۴ مدرک علمي در زمينه سرطان پستان داشته است که بيشترين ميزان در حوزه فرعي اپيدميولوژي با ميزان %۳۸٫۶ بوده و پس از آن دو حوزه پژوهش هاي مولکولي پايه و باليني قرار دارد. ميانگين مشارکت بين پژوهشگران ايراني ۴٫۶۷ نفر به ازاي هر مقاله مي باشد. حدود %۷۰ از مقالات ايراني در ژورنال هاي داراي Impact Factor از ۰٫۳۹۶ تا ۵٫۶۸۴ منتشر شده اند. از ميان ژورنال هايي که مقالات ايراني را منتشر کرده اند،Breast Cancer Research and Treatment  بالاترين Impact Factor را دارد. بيشترين تعداد مقالات ايراني در دو کشور آمريکا و انگلستان به چاپ رسيده است.
نتيجه گيري: توليدات علمي ايران در زمينه سرطان پستان در بازه مورد بررسي به ويژه در سال هاي ۲۰۰۱ به بعد به صورت خطي افزايش داشته است.