سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید نخعی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، گروه پژوهشی مکانیک و هیدرودینامیک پژوهشکد

چکیده:

در این مقالهعوامل موثر در سرعت اقتصادی با توجه به روابط و معادلات شناسایی شده اند و به کمک نرم افزار طراحی مقدماتی زیر دریایی با طراحی چندین نوع زیر دریایی در تناژهای مختلف و در شرایط گوناگون، تاثیر عوامل فوق به صورت نمودار مورد بررسی قرار گرفته اند . در قسمت اول این مقاله، معادلات اساسیحاکم بر سرعت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج ، صرفا حاصل اجرای نرم افزار و جهت مقایسه است .