سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره ریاضی – باشگاه پژوهشگران جوان
غلام جوان دولویی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

به منظور مطالعه سرعت انتشار موج Pn در زیرپوسته زمین در مناطق بندر عباس و کرمان زمین لرزه هایی که دراین دو ایستگاه ثبت شده بود انتخاب وزمان رسید موج Pn از آنها نسبت به این دو پایگاه معین شد. ضرایب a,b دررابطه t=Ad+b که در آن t زمان رسید موج و D فاصله مرکز زلزله تا پایگاه مورد نظر می باشد. برای مسیرهای بین این دو پایگاه تعیین شد.