سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های دریایی
کریم عابدی – استاد دانشکده مهندسی عمران
احمدرضا مصطفی قره باغی – استادیار دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله، پدیده انتشار کمانش دینامیکی در خطوط لوله دریایی با استفاده از روش عناصر محدود مدلسازی شده وسرعت انتشار کمانش به صورت تابعی از فشار آغاز انتشار برای نسبتهای مختلف قطر به ضخامت بیان شده است. مدل های مورد مطالعه از جنس فولاد ضدزنگ SS-304 با نسبت های قطر به ضخامت ۲۰ ،۱۵ ، ۲۷/۹ ، ۳۵ ، ۴۰ و ۵۰ ساخته شده است. اینرسی لوله، غیرخطی هندسی و مصالح و غیر خطی ناشی از تماس بین جداره های لوله کمانش کرده در نظر گرفته شده و مصالح لوله به صورت ماده جامد الاستو پلاستیک با تغییر شکل بزرگ مدل شده است. نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی تطابق بسیار خوبی دارد.