سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین خانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمودرضا یاوری گهر – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این تحقیق هدف از ر نگرزی قرمز دانه ،به دست آوردن سرعت جذب رنگ آن بر روی لیف پشم می باشد که به این منظور مقدار جذب رنگ پسابهای رنگرزی را بدست آورده و با توجه به غلظت کل حمام رنگرزی که مقداری مشخص است ، میزان جذب رنگ لیف و همچنین نرخ جذب در لیف به دست خواهد آمد .رنگرزی در PH4 یعنی ۴ محلول بافر از ۳ تا ۶ صورت می گیرد. متغیر در حین رنگرزی دما و زمان می باشد.میزان جذب هر پساب رنگرزی با استفاده از دستگاه اسپکترو فوتومتری جذبی در λmaxثابت به دست آمده است. میزان درصد جذب رنگ لیف بر حسب زمان به دست آمده و رسم شده است. همچنین بهترین PH و بهترین زمان رنگرزی در رنگرزی قرمزدانه بر روی لیف پشم مشخص گردیده است.